Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Γιώργου Καφταντζή, Δύσκολες χρονιές, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 424