Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Βύρωνος Δάβου, Ήχοι και αντίλαλοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 424