Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Δ. Βαρουτσή, Μελαγχολία στο Κλεινόν Άστυ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 424