Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κωστή Χαιρόπουλου, Ταξίδια και περιπέτειες», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 423