Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Παραισθήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 389-400