Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Όραση και όραμα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 401