Είστε εδώ

Πολυμερούδη Χρύσα, «Η σινδόνη των Αφών Τζιβρή», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 455-457 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1993), σ. 25-27