Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Το κλειδί», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 291-301