Είστε εδώ

Ρούσσος Τάσος, «Αγάπη», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 301