Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Οι τέσσερες εποχές», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 55 (Σεπτέμβριος 1959), σ. 289-290