Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Απογεύματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 200-204