Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Η εποχή, ένας ποιητής κι ένα μυθικό σύμβολο στη σύγχρονη έκφρασή του», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 52 (Ιούνιος 1959), σ. 195-199