Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Κούλη Αλέπη, Χρυσές μνήμες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 187