Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ντίνου Ταξιάρχη, Ο κλέφτης και τ΄ αστέρι, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 186-187