Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Πάνου Παναγιωτούνη, Κοντσέρτο της μοναξιάς, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 187