Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Δ. Κοκκίνου, Χωρίς εξώφυλλα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 186