Είστε εδώ

Φωτιάδης Θανάσης, «Οκτώ σχήματα για γλυπτική», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 155-156