Είστε εδώ

Γραμματάς Περικλής, «Επιτύμβιο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 154