Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Μένουσα πόλις», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 51 (Μάιος 1959), σ. 156