Είστε εδώ

Perse Saint-John, «Επιλογή εικόνων από το έργο του Saint-John Perse (Από τα Εγκώμια (Éloges), Από την Ανάβαση (Anabase), Από την Εξορία (Exil), Από τις Βροχές (Pluies), Από τα Χιόνια (Neiges), Από το Ποίημα για την ξένη (Po», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 50 (Απρίλιος 1959), σ. 113-117