Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Βασιλείου Λαούρδα, Ισιδώρου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ομιλίαι εις τας εορτάς του Αγίου Δημητρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 41