Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Roger Milliex, Ελληνογαλλικά», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 39-40