Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Λόλου Δημητρίου, Ταξιδεύοντας με το τραίνο αυτής της χρονιάς, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 38