Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Δημ. Σταμέλου, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 38-39