Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Όλγας Βότση, Ύπαρξη και σιωπή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 35