Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Τραγούδια της γης μου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 35