Είστε εδώ

Welles Orson, «Ο κινηματογράφος. Δύο άρθρα του Όρσον Ουέλες. 1. Η κρίση του σεναρίου, 2. Κορδέλα ονείρων», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 31-34