Είστε εδώ

Αργυρίου Αλέξανδρος, «Περιθώριο. Παραλειπόμενα της συζητήσεως για την πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 30-31