Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Οι σύγχρονοι κριτικοί μας», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 3-14