Είστε εδώ

Hölderlin Johann Christian Friedrich, «Νέος κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 47 (Ιανουάριος 1959), σ. 15