Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Μάρκου Μέσκου, Πριν από το θάνατο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 349-350