Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ανδρέα Λεοντάρη, Νυχτοφρουρά, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 349-350