Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 350