Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Μια μέρα ακόμη», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 323-333