Είστε εδώ

Καλατζής Αλέξης, «Δεύτερο κονσέρτο του Ραχμάνινωφ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 44 (Οκτώβριος 1958), σ. 322