Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, Η Σαλαμάντρα, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 198-199