Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Γιώργου Γεραλή, Αίθουσα αναμονής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 199-202