Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Π. Σπανδωνίδη,Μορφές αγωνίας, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 40 (Ιούνιος 1958), σ. 195-198