Είστε εδώ

Σινόπουλος Τάκης, «Μοναχικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 103-104