Είστε εδώ

Σαχίνης Νίκος, «Νεκρή φύση με φιγούρα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 102