Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Ο Ιώβ, το αναπάντητο ερώτημα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. 105-109