Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 38-39 (Απρίλιος-Μάιος 1958), σ. (εξώφυλλο)