Είστε εδώ

«Σαράντου Παυλέα, Θαλασσινή φήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. (οπισθόφυλλο)