Είστε εδώ

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. (έσω οπισθόφυλλο)