Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Θανάση Φωτιάδη, Ναυτικό Φυλλάδιο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 95