Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Πάνου Παναγιωτούνη, Δυο εκλεκτές Ελληνίδες ποιήτριες: Μαρία Πολυδούρη-Τίλλα Μπαλή, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 94-95