Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Χρίστου Βαρενέτη, Δοκιμασίες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 95