Είστε εδώ

Borchert Wolfgang, «Έξω μπροστά στην πόρτα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 77-85