Είστε εδώ

Ψαλτόπουλος Γιώργος, «(. . . Σελίδα έκτη)», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 76