Είστε εδώ

Πυγμαλίων Κ., «Το κόκκινο χώμα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 37 (Μάρτιος 1958), σ. 60